Väsen

Väsen

För att en häst ska kunna utvecklas hållbart och långsiktigt, måste den vara mentalt avspänd och må bra fysiskt. Hur får hästen utlopp för sina naturliga beteenden i den moderna hästhållningen? 

UR VÄRDEGRUNDEN

  • Hästens välbefinnande kommer alltid i första hand.
  • Hästar får inte medicineras eller på andra sätt påverkas i syfte att förbättra prestationsförmågan eller för att dölja skador.

TÄNKVÄRT

Hur ser det ut i våra styrelserum? Fattas alla beslut utifrån hästens bästa och anpassas regelverk och riktlinjer med hästen behov i centrum? Många gånger tvingas vi göra kompromisser. Är våra dagliga stallrutiner optimerade utifrån hästens behov eller våra egna? Hur är synen på behandling av hästar? Hur uttrycker vi oss och vilka signaler sänder vi?

BESÖK GÄRNA

Svensk Travsports och ATG:s styrelser har antagit en policy för god hästhållning som är en riktlinje för alla aktiva inom travsporten. Ta del av den här >

LÄSVÄRT

Ett exempel på en form av lösdrift som används för hästar i träning, är aktiv grupphästhållning. Här får hästen röra sig fritt i flock med andra hästar i en planerad paddock med ligghall och foderstationer. Utfodringen är individanpassad och automatiserad med datachip på ett sätt som återspeglar hästars naturliga ätbeteende över dygnet. Här visas ett klipp ur Västmanlandsnytt, SVT.

Fryser hästar på vintern? Hästens foderintag och storlek samt kroppens egen isolering avgör hur hästen klarar vintervädret > 

Comments are closed