Hästnäringens Yrkesnämnd

skack_hjarta_810

Vi vill även arbeta för hästarnas bästa!

HYN är en samarbetsorganisation som företräder arbetslivet inom svensk hästsektor. Nämnden ska hjälpa hästbranschen i frågor rörande:

  • arbetet med fastställande av yrkeskompetens, yrkesprov och yrkesstatus
  • kvalitetsutveckling i gymnasial och annan utbildning med hästinriktning
  • arbetsmarknads- och arbetsmiljöfrågor
  • kontakter med arbetsmarknads- och utbildningsmyndigheter
  • frågor om yrke, yrkesval eller kompetensutveckling

År 2009 framtogs Kvalitetskriterier för gymnasieutbildning

För att kunna bedöma såväl relevans som kvalitet i samtliga hästinriktade gymnasieutbildningar har Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN, tagit fram ett antal kvalitetskriterier, som branschen anser nödvändiga, och därmed ställt sig bakom. Dessa ska utgöra riktlinjer för de gymnasieskolor som erbjuder utbildningar inom hästområdet med yrkesutgång Hästskötare. Ett yrke med stort egenvärde och dessutom en nödvändig plattform för vidare utbildning inom hästsektorn. Kvalitetskriterierna kan också fungera som checklista för blivande elever för att välja rätt skola. Som grund för kvalitetskriterierna gäller att utgå ifrån att utbildningen till hästskötare har hippologi som bas – inte främst sportslig utövning.

Ett av kriteriernaHästhållning/Säkerhet

Utbildningen sker i sådan omfattning att den enskilde eleven får en attityd och verklighetstroget förhållningssätt till yrket och yrkeslivets krav gällande hästarnas och anläggningens skötsel. All verksamhet sker med beaktande av gällande arbetsmiljöföreskrifter och respektive disciplins hästhanteringspolicy samt säkerhetsanvisningar.

Ett av kraven på praktikplatserna: En veterinär ska intyga att anläggningen uppfyller gällande bestämmelser för djurhållning och miljö.

Läs mer om Kvalitetskriterier för gymnasieutbildning >

Comments are closed