HNS

fol_sto_810x400

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) arbetar för och med hästnäringen. Som en paraplyorganisation vill vi förbättra förutsättningarna för alla hästar och hästvänner – stora som små, kända profiler till amatörer, oavsett sport och förbundstillhörighet. Den gemensamma nämnaren hos våra samarbetsorganisationer är hästen – vi tror att det finns en häst för alla.

HNS jobbar med frågor som avel, uppfödning, djurvälfärd, miljö, smittskydd och hästforskning. När det gäller djurvälfärdsfrågor samverkar HNS med Djurvälfärdskommittén. Kommittén fungerar som ett nätverk för dessa frågor och har som mål att få hästnäringens organisationer att samverka. Djurvälfärdskommittén har varit styrgrupp till Handen på hjärtat och HNS har finansierat projektet. Läs mer här >
Sedan 1997 har HNS även haft ett starkt ugndomsfokus genom Hästnäringens Ungdomssatsning.

HNS har även fokus på att utveckla Hästnäringens Riksanläggningar (Flyinge, Strömsholm och Wången) till moderna utbildningsanläggningar. HNS medfinansierar också flera utbildningar vid Riksanläggningarna bland annat Hippologutbildningen, som Sverige Lantbruksuniversitet är huvudman för, men även ett antal yrkesutbildningar.

Comments are closed