Svenska Ponnyavelsförbundet

shettis_hjarta_810

Vi är en intresseförening som har till ändamål att verka för ponnyavelns utbredande och främjande

SPAF samarbetar med många föreningar, dessa ingår i styrelsen:

SVENSKA RUSSAVELSFÖRENINGEN

SVENSKA CONNEMARASÄLLSKAPET

SVENSKA NEW FORESTFÖRENINGEN

SVENSKA WELSHPONNYN & COBFÖRENINGEN

SVERIGES SHETLANDSSÄLLSKAP

SVENSKA DARTMOORSÄLLSKAPET

SVENSKA EXMOOR AVELSFÖRENING

AVELSFÖRENINGEN SVENSK RIDPONNY

AVELSFÖRENINGEN FÖR KASPISK HÄST

RÅD OCH ANVISNINGAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV PONNYER 2015 Kvalitetsbedömningens syfte är att se till hästens anlag och hälsotillstånd, d.v.s. fungera som en varudeklaration. Ponnyer deltog för första gången i kvalitetsbedömningar år 1978. Från början bedrevs denna verksamhet av Svenska Connemarasällskapet och numera är det Ungponnygruppen inom SPAF som ansvarar för bedömningarna. Resultat från kvalitetsbedömningen blir ett värdefullt instrument vid uppläggningen av ponnyns fortsatta träning, oberoende av poäng och lämplighet för olika discipliner. Resultaten ger dessutom underlag för kommande avkommebedömning av hingstar och ston. Vid själva bedömningen ges utmärkta tillfällen till rådgivning om den individuella ponnyns fortsatta utbildning.

Läs mer om Kvalitetsbedömning och Treårstest för ponnyer 2015 >

Comments are closed