Svenska Islandshästförbundet

islandshastar_hjarta_810

Vi vill att islandshästen ska bevaras som en välmående, aktiv och renrasig häst.

Svenska Islandshästförbundet (SIF) vill i sin verksamhet främja all användning av islandshästen för sport och rekreationsändamål. De vill verka för god utbildning i islandshästens användning inom ridsporten samt god hästkännedom.

”En modig, stark och hållbar ridhäst med mycket gott lynne, en trygg familjehäst, en uthållig och pålitlig turhäst, en kraftfull samarbetsvillig tävlingshäst, en vacker rastypisk avelshäst, en fantastisk kamrat.”

Genom naturen som hästen har levt i genom århundraden har gjort den stark och uthållig och har präglat den till de viktiga egenskaper som vi strävar efter idag till vår ridhäst. Vi vill bevara det hos hästarna men även se hästen som ett flyktdjur. Vi placerar hästens välbefinnande och behov i första hand och förespråkar hästhållning utifrån hästens bästa.

Läs mer om vår verksamhet här >

 

Svenska Islandshästförbundets stiftelse för avel (SIF Avel)

Stiftelsen ändamål är att främja och leda renrasaveln av islandshästen i Sverige efter av International federation of Icelandic Horse Associations (FEIF) fastställda normer

Stiftelsen skall i avelsarbetet lägga vikt vid att bevara och stärka islandshästens särskilda egenskaper, då särskilt de speciella isländska gångarterna och hästens robusthet. Stiftelsen skall fasthålla den absoluta och förbehållsamma renrasaveln och föra register och stambok för islandshästen i Sverige.
I sitt arbete skall stiftelsen följa internationella regler och direktiv (FIZO) utgivna av International Federation of Icelandic Horse Association (FEIF) samt lagar, föreskrifter och regler från myndigheter.
För att uppnå dessa mål jobbar vi aktivt med FEIF, SH, HNS, SLU och flera andra organisationer.

V sprider information och knyter kontakter och avtal med företag och organisationer som jobbar för att förbättra aveln, bla. genom ett genprojekt för ögonsjukdomar i samband med silvergenen och ett genprojekt för att bevara gångarterna. Vi har även startat ett samarbete med SH där vi får ta del av deras kompetenta besvärsnämnd för att minska riskerna för JÄV i besvärsärenden.

Ett steg för att förbättra hästskyddet är att vi har förtydligat vårt ställningstagande angående varningar på bedömningar genom att förtydliga att det kan påverka en ryttares möjlighet till att bli utsedd till årets avelsryttare, i enlighet med FIZOs rekommendationer.

Läs mer om Stiftelsen här >

 

 

Comments are closed