Swedish Warmblood

ridhast_hjarta_810Vi arbetar långsiktigt för hästars välfärd!

SWB är avelsorganisationen för svenska ridhästar. I organisationens regi bedöms ett par tusen föl och unghästar varje år. Dessa unghästtest är framtagna  tillsammans med experter, bla veterinärer, inom många olika områden för att passa hästar i den ålder då de prövas. Dessa tester är utvärderade vad gäller hästens hållbarhet ur ett långsiktigt perspektiv. Vi har också en fortlöpande diskussion med våra domare som dömer våra unga hästar om hur god och säker hästhanering går till samt hur man till en hästägare eller visare på ett bra och konstruktivt förmedlar att hästen kanske inte är mogen eller tränad för dagens uppgift. Våra domare kommer i kontakt med ett par tusen unga hästar per år och har en nyckelroll i hur unga hästar bedöms och premieras.

Under 2013 genomförde SWB tillsammans med Flyinge och Svenska ridsportförbundet projektet Helhetsgrepp Unghäst 2013 som hade till syfte att skapa en samsyn mellan avel och sport i hur man tränar och tävlar den unga hästen på ett sätt som är lämpligt för dem. Projektet ledde fram till en tydlig beskrivning med bilder och filmer på utbildningsmålen för unghästen vid olika åldrar. Genom att tydliggöra utbildningsmålen för unga hästar minskar risken för att de utbildas på ett icke korrekt sätt och därmed öka deras förutsättningar att lyckas. Ett reviderat system för test och tävling av unga hästar. Läs mer här >


Det som alltid måste styra utbildningsgången är hästens individuella fysiska och psykiska förutsättningar. Att alltid ha individen i centrum när du jobbar med hästar är avgörande för dess utveckling och framtid. T.ex. att ha kunskap om att regelbundet vila hästen under utbildningsperioderna och mellan olika perioder lite längre är ofta det som gör att hästen orkar fysiskt och psykiskt ta in våra krav. Etik, kunskap och ansvar är nyckelord för unghästutbildare och något att dagligen återknyta till i verksamheten.

Läs mer om projektet här >

 

Comments are closed