Western Riders Association of Sweden

quarter_hjarta_810Vårt förbund strävar efter att samla ryttare, tränare, instruktörer samt hästar under ett gemensamt mål och ett gemensamt tak.

Taket hålls uppe av fyra stöttepelare: Omsorg – Hänsyn – Respekt och Trygghet.

Vi visar…

  • Omsorg om hästen genom att sköta, fodra och ge hästen rätt utrustning.
  • Hänsyn till hästen genom att rida och träna den efter sin ålder och förmåga.
  • Respekt för hästen genom att lyssna på dess signaler och skydda den från skada.
  • Trygghet för hästen genom att låta den få gå tillsammans med andra hästar och ha en lugn plats där den under perioder kan få vara ifred.

Western Riders Association of Sweden, WRAS, har tillsammans med våra medlemmar tagit fram riktlinjer som uppmanar till nolltolerans när det gäller osjyst behandling av våra hästar.

Vi följer Jordbruksverkets lagar, förordningar och regler både när det gäller våra hästar och boskap.

Vi håller på att ta fram en certifiering för våra tränare som följer den värdegrund vi står på.

Vi följer HRR’s värdegrundsdokument från 2010.

Comments are closed