Om satsningen

samson_hjarta_810

Vi som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med hästar har ett ansvar som går utöver sportens reglementen och samhällets lagar – de små valen i vardagen har stor betydelse för din hästs välbefinnande. 

DJURSKYDDSLAGEN

I djurskyddslagen finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. En grundläggande bestämmelse i lagen är att djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdomar och onödigt lidande. En annan är att de ska ha möjlighet till ett så naturligt liv som möjligt. Alla som handskas med djur har skyldighet att förstå det ansvar det innebär och kraven som följer med ansvaret. Lagen kompletteras med djurskyddsförordningen, olika föreskrifter och allmänna råd. Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet. Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet för att säkerställa att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra. Mer information på Jordbruksverket.se >

DJURSKYDDET I HÄSTNÄRINGEN

Inom hela hästnäringen har vi ett viktigt, gemensamt ansvar att våra hästar behandlas med kärlek, kunskap och respekt. Tre av de största organisationerna i hästnäringen är Svensk Travsport, Svensk Galopp och Svenska Ridsportförbundet och här finns en viktig egentillsyn. Den sker främst genom besök, rådgivning, utbildning och opinionsbildning. Det finns även reglementen som definierar vad som är tillåtet i samband med framförallt tävling. Brott mot ett reglemente kan ge påföljder som till exempel avstängning, startförbud, böter eller till och med indragning av tränings- och tävlingslicens. 

DJURVÄLFÄRD

Djurskydd beskriver vad vi människor bör göra för att djuren inte ska fara illa, medan djurvälfärd är mer subjektivt och till stor del handlar om djurens egen upplevelse av sin situation. För att hästen ska må bra måste den få utlopp för sina naturliga beteenden.

ETT ARBETSPASS FÖR HÄSTEN

Startskottet för den här satsningen blev en workshop i Hästsportens Hus, oktober 2014, där deltagare från stora delar av hästnäringen fanns representerade. Med vår gemensamma värdegrund som utgångspunkt handlade dagen dels om att identifiera vilka delar vi behöver utveckla så att vi med handen på hjärtat – kan stå för och vara stolta över våra verksamheter inför omvärlden. Men det handlade också om att identifiera vilka delar vi är stolta över, men som vi behöver bli bättre på att kommunicera.

DET HÄR ÄR BARA BÖRJAN

Som ett första steg i rätt riktning mot en förbättrad hästvälfärd, vill vi lyfta och synliggöra allt bra som redan finns och görs. Under vecka tolv 2015 riktar vi blickarna mot allt arbete som görs gemensamt och enskilt i våra organisationer – för hästarnas bästa. Med utgångspunkt från den värdegrund som Hästnäringens Representationsråd (HRR) enades om den 8 september 2010,  vill vi guida dig vidare till värdefull kunskap samt inspirera till samtal kring hur vi kan träna och tävla med våra hästar på ett etiskt hållbart sätt. Svenska hästar ska må bäst i världen.

Bakom Handen på hjärtat står Hästnäringens Djuvärlfärdskommitté som är initiativtagare och styrgrupp, satsningen finansieras av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

Comments are closed