AGERA

Alla som på ett eller annat sätt har hand om hästar ska agera på ett sådant sätt att hästen skyddas mot skada och inte far illa vid träning och tävling.

KUNSKAP

Det är utövarnas ansvar att kontinuerligt utbilda sig själva och sina hästar. Sportutövarnas förhållningssätt gentemot hästen ska präglas av kunskap och respekt.

VÄSEN

Hästens välbefinnande kommer alltid i första hand. Hästar får inte medicineras eller på andra sätt påverkas i syfte att förbättra prestationsförmågan eller för att dölja skador.

LYHÖRD

Ingen häst får tränas eller tävlas med metoder som skadar eller skrämmer hästen. Hästen ska tränas och tävlas i enlighet med utbildningsnivå och förmåga. Hästen ska vara frisk, i god kondition och väl förberedd för tävlingstillfället.
Är du lyhörd för hästen? Är dina beslut – med handen på hjärtat – alltid utifrån hästens bästa? Alla vi som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med hästar har ett ansvar som går utöver sportens reglementen och samhällets lagar – de små valen i vardagen har stor betydelse för din hästs välbefinnande. Handen på hjärtat är en satsning som drivs av Hästnäringens Djuvärlfärdskommitté.